Blog

Enok’un Kitabı

Enok’un Kitabı

Enok’un Kitabı

Enok hem Tevrat’ta hem İncil’de anılmaktadır. Kuran’ı Kerimde ise Hz. İdris olarak zikredilen peygamberin Enok olduğuna inanılmaktadır. Büyük tufandan önce yaşamış bu peygamber Nuh’un dedesidir. Hemen şunu belirtmek isterim; Kuranı Kerimde Hz. İdris As. Ye indirilmiş bir kitaptan bahsedilmez. Enokun kitabı mukaddes kitaplardan sayılamaz. Muhtemelen o dönemde yaşamış kavimler tarafından, Hz. İdris peygamberin tebliği, Hz. İdris’in vefatından sonra yazılı hale getirilmiş ve tebliğin tahrif edilmiştir. Çünkü kitapta anlatılan konuların Kuran ile bağdaşmadığı çok açıktır.

Ayrıca Yahudilerde Tanah’a dâhil edilmemiştir. Tanah;  “Tevrat ve Zebur’u da kapsayan Yahudiliğin kutsal kitabıdır”.Bunun yanı sıra Hristiyanlarda Enok’un kitabını MS 325 yılında İznik Konsilinde Hristiyanlığın kaynakları arasından çıkartmıştır fakat eski ahit olarak anılmaya devam etmiştir. Ancak bu kitabın içeriği çağın çok ötesinde konuları anlatmakta. Günümüzde de bu kitap içerisinde yer alan bir takım olayların yaşatılmaya çalışılması da,  bizim incelediğimiz asıl konuyu teşkil etmekte. Zira yukarıda bahsettiğimiz Paganların temeli ta buralara kadar gelmektedir.

Enok’un kitabının tam olarak ne zaman yazıldığı bilinmemektedir. Ancak yapılan araştırmalar tek seferde yazılmadığını uzun zaman içerisinde değişime uğradığı ve birkaç yazar tarafından eklemeler yapıldığını göstermektedir. Buda Hz. İdris’in tebliğinin tahrif edilerek kitaplaştırıldığı tezini güçlendirmektedir. Bununla birlikte Enok’un Kitabının varlığına Ölü Deniz Parşömenlerinde de rastlanmaktadır. 1947 yılında Muhammed Ahmet El-Hâmid isimli bir çoban tarafından Kumran’da bir mağarada tesadüfen bulunan Ölü deniz yazmaları, Enok’un Kitabının varlığını güçlendirmiştir. 10 yıl boyunca bölgede yapılan araştırmalarda 800 kadar yazma gün ışığına çıkartılmıştır.

Yazmaların Ms. 68. Yy da yazıldığı tahmin edilmektedir. Bu yazmaları önemli kılan ise, yazmalar içerisinde Enok’un Kitabının bazı bölümlerinin de olması. Daha da önemlisi, bu yazmalarda iyilik ile kötülüğün mücadelesine yer verilir ki bu, bugünkü etkin güç olan Paganlarında üzerinde önemle durdukları bir konudur.  Kitabın bazı bölümlerinde, kötülüğün doğuşu ve yeryüzünde kötülüğün kaynağı direk olarak düşmüş meleklerle ilişkilendirilir. 

Ölü deniz parşömenlerinde bahsedilen Enok Kitabının içeriğinde yer alan özellikle düşmüş melekler ile ilgili bölümler hem Yahudi hem Hristiyanlar tarafında sapkınca bulunduğu için, bu kitabın Yahudi ve Hristiyanlar tarafından yok edilmiş olması ihtimali çok yüksektir.  Ancak 1773 yılında böyle bir kitabın var olabileceği söylentileri üzerine İskoç araştırmacı ve Mason James Bruce bu günkü Etiyopya, o zamanki Habeşistan’a gitmiş ve Enok’un Kitabı’nın orada bir manastırda saklanmış üç nüshasını bulmuştur. Kitap 1821 yılında İbranice profesörü Richard Laurence tarafından İngilizceye tercüme edilmiş ve araştırmaya açılmıştır.

Adeta bir bilim kurgu kitabını andıran Enok’un tasnif edilmiş hali bölümler halindedir. Özellikle 7. Bölümde düşmüş melekler ile ilgili bölümler çok ilgi çekicidir.  Kitaptaki hali ile 7. Bölüm şu şekildedir.

Enok’un Kitabı 7. bölüm

 • İnsanoğulları çoğalınca, güzel ve alımlı kızları oldu.
 • Melekler, göklerin çocukları onları görüp onlara karşı şehvet hissettiler. Birbirlerine dediler ki: “Gelin insanların arasından kendimize eşler seçelim ve onlardan çocuklarımız olsun.”
 • Sonra liderleri Semyaza onlara dedi ki: “Bunu gerçekten yapmayı kabul etmeyeceğinizden,
 • Ve büyük bir günahın cezasını tek başıma çekmek zorunda kalacağımdan korkuyorum.”
 • Onlar da ona dedi ki: “Yemin edelim”
 • “Ne olursa olsun bu plandan vazgeçmeyeceğimize dair karşılıklı [yemin edelim.]”
 • Sonra hep birlikte yemin ettiler ve planı uygulayacaklarına söz verdiler. Toplam iki yüz kişi, Yeret’in zamanında Hermon Dağı’nın zirvesine indiler.
 • O dağa Hermon Dağı demişlerdi, çünkü bu iş için birbirlerine                 yemin etmiş, vazgeçmemek üzere lanet okumuşlardı.
 • Liderlerinin isimleri şöyleydi: Semyaza, Araklba, Rameel, Kokablel, Tamlel, Ramlel, Danel, Ezeqeel, Baraqiyal, Asael, Armarel, Batarel, Ananel, Zaqiel, Samsapeel, Satarel, Turel, Yomyael, Sariel. İki yüz meleğin liderleri bunlardı.
 • Onlarla birlikte olan diğer tüm meleklerle birlikte kendilerine eşler aldılar. Her biri kendine bir eş seçti ve onlarla birleşmeye, kendilerini onlarla kirletmeye başladılar. Onlara büyüler öğrettiler. Onları bitkiler konusunda ustalaştırmak için kök kesmeyi de öğrettiler.
 • Sonra kadınlar hamile kaldı ve boyları 135 metre olan devler doğurdu.
 • Sonunda insanlar onları besleyemeyecek hale gelene kadar, bu devler insanların ürettiği her şeyi tüketti.
 • Ve devler yemek için insanlara döndü ve onları yediler. Kuşlara, yabani hayvanlara, sürüngenlere, balıklara karşı günah işlemeye ve sonra birbirlerinin vücutlarını yemeye, hatta kanını içmeye başladılar.
 • Ve dünya bu vicdansızlardan şikâyetçi oldu.

Ayrıca kitabın 8. Bölümüne Düşmüş meleklerin insanları gökyüzünün sırlarını öğrettiklerinden bahseder.

 • Azazil insanlara kılıç, bıçak, kalkan ve zırh yapmayı öğretti. Ayrıca onlara metal işçiliklerini gösterdi: Bilezikler, takılar, boya kullanımı, kaşların güzelleştirilmesi, en değerli ve seçkin taşların kullanımı ve topraktan çıkan maddelerin ve metallerin boyanması.
 • Kötülük arttı. Çok zina işlediler ve yoldan çıktılar.
 • Semyaza büyü yapmayı ve kök kesmeyi,
 • Armaros büyü çözülmesini,
 • Baraqiyael astrolojiyi,
 • Kokabel takımyıldızları,
 • Ezeqeel bulut bilgilerini,
 • Araqiel toprak bilgilerini,
 • Shamsiel güneş bilgilerini ve
 • Sariel de Ay’ın hareketlerini öğretti.
 • İnsanlık mahvoldukça çığlıkları göklere ulaştı.

Kitabın ilerleyen bölümlerinde işlenen bu günahlar nedeni ile insanlığın çığlıklarının göklerin kapılarına ulaştığı, baş meleklerin tanrıya bu durumu bildirdikleri ve bir şey yapıp yapmayacağını sorarlar. Bunun üzerine tanrının düşmüş meleklerin yere gömülmesini ve tamamen karanlığa hapsedilmelerine emrettiğine yer verilir. Düşmüş meleklerin çocukları ve yeryüzündeki günahların temizlenmesi iç de Büyük Nuh tufanın geleceği bildirilir.

Buraya kadar anlatılanların dini inancımızda yeri olmayabilir.  Anca bu anlatılanlar, sayıları 500 bini bulmayan günümüz paganlarının dinlerinin temellerini oluşturur. Tabi bu temeller sadece burada anlattığımız Enok’un Kitabı ile sınırlı değildir. Sümer tabletlerinde de Enok’un Kitabında anlatılanlara paralel konular anlatılmakta.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir