Genel

Kayıp Kıta Mu ve Antik Mısır

Kayıp Kıta Mu ve Antik Mısır ve Kabala

Naga Maya dilinde yazılmış Tibet ve Maya tabletlerinde bahsi geçen Mu kıtası ve burada yaşayan medeniyet ile ilgili olarak buna benzer birçok hadise anlatılmaktadır. Bir zamanlar Pasifik okyanusunda var olduğu tahmin edilen Mu medeniyetinin antik Mısır medeniyetinin temellerini oluşturduğu da bu tabletlerden edinilen bilgiler arasında yer almaktadır. Mu medeniyetinin öğretilerinin…

Anunnakile, Sümer tabletleri ve Enki

Sümer Tabletlerinde Anunnakiler

MÖ. 4000 yılında yazıldığı tahmin edilen Sümer tabletlerinin bir bölümde şu anlatılır. Neburi gezegeninin atmosferi bozulmuştur. Buna bağlı olarak gezegenin iklim şartları da bozulmuştur. Gezegenin atmosferinin yeniden düzelmesi için altın gerekmektedir. Sonra gezegendeki bir grup araştırmışlar ve altının dünyada olduğunu bulmuşlardır. Gezegende yaşayan topluluk içerisinden bir grup altını almak için…

Enok’un Kitabı

Enok’un Kitabı

Enok hem Tevrat’ta hem İncil’de anılmaktadır. Kuran’ı Kerimde ise Hz. İdris olarak zikredilen peygamberin Enok olduğuna inanılmaktadır. Büyük tufandan önce yaşamış bu peygamber Nuh’un dedesidir. Hemen şunu belirtmek isterim; Kuranı Kerimde Hz. İdris As. Ye indirilmiş bir kitaptan bahsedilmez.